České Švýcarsko Email

Z mého pohledu je národní park České Švýcarsko jednou z nejkrásnějších oblastí v České republice. Nalézá se v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko a Chřibská. Tato oblast je známá zejména svými skalními útvary - věžemi, branami a stěnami, které vystupují nad lesy. Mě však nejvíce zaujaly soutěsky Kamenice a Křinice. Podél řeky Kamenice vede nejzajímavější část cesty Českým Švýcarskem a dokonce se zde svezete i na pramici. Řeka Kamenice je zajímavá tím, že se do ní pravidelně vysazují lososi. Příroda v Českém Švýcarsku mi přijde čistá, ničím neposkvrněná, žijící si svůj vlastní život nezávisle na okolí. I takováto atmosféra na Vás dýchne při proplouvání mezi soutěskami Kamenice a přemýšlením nad tím, jaká by to byla nádhera, kdyby nás tato příroda obklopovala všude a nejenom v národních parcích...